Skupina molekulárního rozpoznávání VŠCHT Praha

Úvodní stránka

Molekulární rozpoznávání molekul je jedním z klíčových biologických procesů zajišťujících život. Bez vzájemného a specifického rozpoznávání molekul by život nebyl možný. Enzymy, receptory, protilátky, transportní kanály a systémy, membrány, buňky, ... to všechno jsou příklady extrémně rozmanitých systémů, jejichž funkce závisí na molekulárním rozpoznání.

Dříve byly tyto jevy studovány v koordinační a analytické chemii a biochemii. V současné době je největší část tohoto výzkumu soustředěna do supramolekulární chemie, která představuje novou interdisciplinární oblast na pomezí analytické chemie, organické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Toto odvětví chemie se zabývá komplementaritou velikosti, tvaru a chemického povrchu obou partnerů, mezi nimiž dochází k interakci, a popisuje procesy kontrolované specifickými nekovalentními interakcemi, jejichž výsledkem jsou takové jevy jako je rozpoznání a vazba sledovaného analytu, sebeskladba, vytváření organizovaných systémů, monovrstev, membrán.

Cílem výzkumů naší skupiny je studování rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí, a využití těchto poznatků v prospěch života. Připravujeme molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí, připravujeme dávkovací (drug dosing system) a transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinější a bezpečnější léčbu. Využíváme a objevujeme nové poznatky supramolekulární chemie, nanotechnologických oborů, molekulárního inženýrství a dalších nově se formujících oborů moderní vědy. Více najdete v sekci Výzkum, Postery a Publikace

Napsali o nás

(některé odkazy mohou být po čase nefunkční neb servery na kterých jsou umístěny mění jejich adresu a nebo je odstraňují pro "neaktuálnost" zcela) logo

Pracujte s námi

Přijďte pojďte se podílet na dobrodružství odhalování podstaty komunikace mezi jednotlivými molekulami, na odhalování mechanismu života. Během výzkumu se budete pod odborným vedením seznamovat s nástroji analytické, organické i fyzikální chemie, biochemie... supramolekulární chemie. Budeme společně odhalovat řeč molekul a využívat jí v prospěch života. V případě zájmu o práci v naší skupině nás odepište na kontaktní email.